EQUINOR INNKLAGD

Equinor ASA innklagd til forbrukertilsynet av Extinction Rebellion Norge.

Vedlagt, vår klage til Forbrukertilsynet. 

Equinor gjør omfattende bruk av profilreklame i norske medier. Denne gir et feilaktig inntrykk av selskapets aktiviteter. Mens fornybarsatsingen i virkeligheten er minimal, får denne stor plass i reklamen. Selskapet påstår at det støtter ambisjonene i Parisavtalen, men er i gang med olje- og gassproduksjon som vil gjøre et betydelig innhogg i klodens gjenværende karbonbudsjett, skal man klare dette målet. I selskapets årsrapport kan man lese at selskapet regner med å utvinne 20 milliarder fat oljeekvivalenter fra sine kjente reserver. Dette tilsvarer 1/40 av klodens gjenværende karbonbudsjett for å ha 50% sannsynlighet til å klare å holde global oppvarming under 1,5C. (Regnet ut av professor i geofysikk ved UiB, Helge Drange). Når selskapet presenterer sine Energy Perspectives for investors og beslutningstakere, er disse dystre og lite løfterike når det gjelder 1,5C eller 2C målene. I seneste, fra 6. juni i år, sies det rett ut at man ligger altfor langt bak i forhold til klimamålene. Men selskapet påpeker at denne presentasjonen kun er til orientering til offentligheten og ikke retningsgivende for egne aktiviteter. Dette avslører en betenkelig dobbeltmoral, som har fått sitt sterkeste uttrykk i den misvisende reklamen. Selskapet forsøker på den ene siden å varsle om klimautfordringene og gir inntrykk av å ta ansvar, men bidrar til klimaendringene gjennom sin store aktivitet. Fjoråret var selskapets mest aktive innen olje og gass noensinne.

Seneste kampanje, utarbeidet av Brand Studio for Equinor, bruker bilde av skolestreikende ungdommer og forsøker så å selge inn at Equinor produserer rent og derfor er en del av løsningen på klimasammenbruddet. Dette har provosert mange. Extinction Rebellion Norge klager inn denne og tilsvarende kampanjer til Forbrukertilsynet og krever at Equinor pålegges å kjøre korrigerende kampanje i samsvar med klimavitenskapen og selskapets Energy Perspectives 2019.

Extinction Rebellion benytter seg av ikke-voldelig sivil ulydighet for å tvinge styresmaktene til å erkjenne alvoret og ta de beslutninger som er nødvendige for å motvirke klima- og miljøkrisene verden står overfor. Opprørsbevegelsen formidler at vi befinner oss i en katastrofesituasjon, som krever godt tverrpolitisk samarbeid. Bevegelsen krever at styresmaktene erklærer klima- og økologisk krise. Skottland, Wales, Storbritannia, Irland og Portugal har fulgt oppfordringen. I Norge har flere kommuner gjort slike vedtak, senest Kongsberg. Fylkeskommunene Hedmark og Trøndelag har også vedtatt klimakrise.

Publisert 24. juni 2019