LIMT FAST I PROTEST

Den ene var klimaforhandler i tredve år, den andre er ung student – begge limte seg fast i protest

Studenten Vjolla Emiri limte seg fast til Norges bank i mai, i protest mot at Oljefondet er tungt inne i brunkull. Den internasjonalt anerkjente advokaten Farhana Yamin limte seg fast utenfor Shell-hovedkvarteret i London, under påskeopprøret til Extinction Rebellion. I dag leste Vjolla Emiri en støtteerklæring fra Farhana Yamin, under tredje dag i rettssaken mot aktivistene i Extinction Rebellion.

Farhana Yamin har vært klimaforhandler i over tredve år og er hovedforfatter på tre av de fem rapportene som er kommet fra FNs Klimapanel. Hun er nå med i Extinction Rebellion, på grunn av tiår med virkningsløse internasjonale forhandlinger.

«Ikke-voldelig sivil ulydighet har hurtig skapt positive resultater jeg bare kunne drømme om gjennom mine tredve år i komitémøter og diskusjoner om utkast til klimarapporter,» sier Farhana Yamin i sitt vitnemål, som forklaring på hvorfor hun ble med i det globale opprøret til Extinction Rebellion.

I tre dager har retten hørt sterke og rørende vitnemål fra aktivistene. På mandag vakte ekspertvitnene oppsikt. Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen forsvarte akvitistene som nødvendige varslere og sa «Jeg tror det at folks aksjon mot utviklingen har blitt dratt for retten, vil bli hardt fordømt av kommende slekter.» Thomas Cottis, høyskolelektor med ekspertise i landbruk og klimatilpasning, anklaget regjeringen for å bryte Grunnlovens §112, fordi man ikke sikrer seg mot matmangel som følge av klimaendringene. «Jeg hevder nødrett til mitt forsvar,» sier Vjolla Emiri. «Det står om liv og styresmaktene tar ikke reelt tak i utfordringen. To graders økning i klodens temperatur setter matsikkerheten i fare. Jeg er med på sivil ulydighet for å tvinge styresmaktene til å erkjenne sannheten om situasjonen vi befinner oss i.»

Dom vil bli kunngjort 4. oktober.

Extinction Rebellion benytter seg av ikke-voldelig sivil ulydighet for å tvinge styresmaktene til å erkjenne alvoret og ta de beslutninger som er nødvendige for å motvirke klimasammenbruddet og den økologiske krisen verden står overfor. Opprørsbevegelsen formidler at vi befinner oss i en nødssituasjon som krever godt tverrpolitisk samarbeid.

Publisert 11. sep. 2019