«Vi må handle raskt. Jeg tror det vi gjør de neste 3-4 årene vi avgjøre menneskehetens skjebne»

       - Sir David King, tidligere vitenskaplig hovedrådgiver for den britiske regjeringen.

«Hvis myndighetene mener alvor med å takle klimakrisen så kan det ikke være noen flere investeringer i olje, kull og gass, fra og med i år.»

       - International Energy Agency, Mai 2021, “Roadmap for the Global Energy Sector”

Skull

COP26 feilet fullstendig å legge frem en plan for å redde jorden fra klimakatastrofe. Det ble ikke lagt frem noen meningsfulle løfter om å redusere utslipp. Myndighetene leker med fremtiden vår. De fortsetter å slippe ut CO2 og håper at det vil være mulig å trekke ned utslippene senere.


Vi vet at CO2 i atsmosfæren allerede truer våre liv. Olje har fått en større verdi enn vår kultur, vår arv og våre liv. Det har blitt viktigere enn naturen; viktigere enn hjemmet og framtiden vår.


Meld Deg På

Bli med på aksjoner, hjelp til med logistikk og mer. Bruk skjemaet her, eller skriv til Stoppoljeletingen@protonmail.com

Støtt Oss Finansielt

Ditt bidrag hjelper oss med å dekke utgifter slik som mat, transport, bøter og utstyr.

Hva gjør vi nå?

Vi må anerkjenne den krisen vi står overfor og bestemme oss: kommer vil til å stå på sidelinjen og la historiens største folkemord finne sted eller skal vi gjøre motstand sånn at vi kan se fremtidige generasjoner i øynene og si «jeg gjorde det jeg kunne».


Den nye kampanjen som heter «Stopp Oljeletinga!» har som mål å mobilisere 500 folk fra alle deler av samfunnet for å gå til aksjon mot nye oljefelt i Norge. Krav: At norske myndigheter erklærer at de skal øyeblikkelig stanse utdeling av letetillatelser for olje på norsk sokkel. Det andre kravet er at den norske regjeringen må legge frem en plan for rettferdig omstilling for arbeiderne i oljesektoren.


Hvorfor?

Støre-regjeringen er like skamløs som Solberg-regjeringen når det gjelder eksport av fossilt brensel og Norge tar overhodet ikke ansvar for bidraget vår eksport gir til klimakrisen. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å aksjonere. Det er det første steget i retning av å redde oss fra klimakollaps. Vi har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan brenne. La oss avvikle avhengigheten vi har av fossilt brennstoff: ved å gå over til fornybar energi og redusere behovet for energi.

Vi krever at:

  • 1: Norske myndigheter erklærer at de øyeblikkelig skal stanse utdeling av letetillatelser for olje på norsk sokkel
  • 2: Regjeringen må legge frem en plan for rettferdig omstilling for arbeiderne i oljesektoren

Aksjoner

Tid Sted Hva skjer?
28. mars Oslo Aksjonsukene

Juridisk Vurdering

Hva risikerer man ved å gå til aksjon? Du kan laste ned og lese vurderingen utført av en advokat.

Foredrag

Tid Sted Tema
24.04 16:00-18:00 På nett Informasjonsmøte
01.05 16:00-18:00 På nett Informasjonsmøte
08.05 16:00-18:00 På nett Informasjonsmøte
15.05 16:00-18:00 På nett Informasjonsmøte

Hva skjer?

Aksjonsukene 28. mars +

Vi krever: Stopp Oljeletinga!

Les mer:

Oppdateringer på Telegram

Få oppdateringer live